Bonus Survey 2016

15-Feb-17

IT Salary

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้  เทคสตาร์ไทยแลนด์ดอทคอมเผยผลสำรวจล่าสุด ลูกจ้างชาวไอทีให้คะแนนความพึงพอใจต่อการจ่ายโบนัสในปี 2559 เฉลี่ยคิดเป็น 5.6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยมี 22% ที่ได้รับเงินโบนัสน้อยกว่า 25,000 บาท เมื่อสอบถามถึงการวางแผนกับโบนัสที่ได้รับ คำตอบ 3 อันดับแรก คือ 1. เก็บออม 2. ใช้หนี้ 3. ให้บุพการีและนำไปลงทุน ตามลำดับ ในขณะที่ลูกจ้างชาวไอทีจำนวน 19% ในกลุ่มผู้ที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ไม่ได้รับโบนัสในปีที่ผ่านมา

 

นายจุลเดช มัชฉิมานนท์ General Manager บริษัท บริษัท เทคสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เทคสตาร์ ประเทศไทย ได้จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับโบนัสและความรู้สึกของลูกจ้างชาวไอทีที่มีต่อโบนัสในปี 2559 ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำผลสำรวจเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกจ้างในสายอาชีพไอที โดยเก็บผลสำรวจจากผู้หางานที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ TechStarThailand.com และกลุ่มคนสายงานไอทีในคอมมูนิตี้บนโซเซียลมีเดีย จำนวน 315 คน ซึ่งทำงานอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มตามประสบการณ์ทำงานได้ดังนี้ ประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี คิดเป็น 33%, 3 – 5 ปี 14%, 5 – 10 ปี 26%, และ 10 ปีขึ้นไป 27%”

 

            เมื่อสอบถามถึงการจ่ายโบนัสในปีที่ผ่านมาพนักงานในสายงานไอทีจำนวน 24% ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับโบนัสหรือไม่ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดจ่ายโบนัสของบริษัท ในขณะที่ 3% ไม่มีโบนัส เนื่องจากเป็นพนักงานสัญญาจ้างหรือฟรีแลนซ์ ในส่วนของผู้ที่อยู่ในบริษัทที่มีการจากโบนัสแล้วพบว่า 19% ไม่ได้รับโบนัสในปีที่ผ่านมา เมื่อคำนวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า คนในสายงานไอทีได้โบนัสเฉลี่ย 2.2 เดือน หากคิดเป็นจำนวนเงินโบนัสที่ได้รับ ชาวไอทีส่วนใหญ่คิดเป็น 24% ได้รับเงินโบนัส 50,001 – 100,000 บาท รองลงมา 23% ได้รับโบนัส 101,000 – 200,000 บาท และมี 11% ที่ได้รับโบนัสมากกว่า 200,000 บาท”

 

                เมื่อถามถึงความรู้สึกของคนไอทีที่มีต่อโบนัสที่รับได้ในปี 2559 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ คนที่ด้รับโบนัส พบว่า คนไอทีส่วนใหญ่คิดเป็น 58% พอใจกับโบนัสที่ได้รับในปีนี้และรู้สึกมีแรงกระตุ้นในการทำงานมากขึ้น ในขณะที่ 27% รู้สึกไม่พอใจและมีความคิดที่จะมองหางานใหม่ ส่วนที่เหลือ 14% ไม่มีผลใดๆ ต่อการทำงาน ในขณะเดียวกัน เมื่อสอบถามความรู้สึกของกลุ่มคนที่บริษัทไม่จ่ายโบนัสในปีที่ผ่านมาพบว่า คนไอทีส่วนใหญ่ 86% มีความคิดที่จะหางานใหม่ มีเพียง 10% เท่านั้นที่รู้สึกยังคงรักงานที่ทำและไม่คิดย้ายงานไปที่ไหน ที่เหลืออีก 3% ตอบว่าโบนัสไม่มีใดๆ ต่อการเปลี่ยนงาน

 

 

สำหรับการวางแผนจัดการกับเงินโบนัสของชาวไอที จากผลสำรวจผลว่า 1 ใน 4 เลือกที่จะนำเงินไปเก็บออม คิดเป็น 25% ของผู้ตอบแบบสอบถาม รองลงมา 17% วางแผนนำเงินไปชำระหนี้ อันดับ 3 คือ นำเงินไปให้บุพการีและนำไปลงทุน คิดเป็น 16% ส่วนที่เหลือ 14% วางแผนนำเงินไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และอีก 11% ใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษของบุตร, ทำบุญ และซื้อของใช้ในตัวเอง

 

 

นายจุลเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า “หากแบ่งกลุ่มคนไอทีที่ตอบแบบสอบถามตามกลุ่มธุรกิจ ยังสามารถจัดลำดับอุตสาหกรรมที่มีการจ่ายโบนัสมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้ดังนี้ 1. กลุ่ม Energy / Oil and Gas ได้รับโบนัสเฉลี่ย 3.7 เดือน, 2. กลุ่ม Telecom ได้รับโบนัสเฉลี่ย 3.5 เดือน, 3. กลุ่ม Manufacturing ได้รับโบนัสเฉลี่ย 3.2 เดือน, 4. กลุ่ม Retail ได้รับโบนัสเฉลี่ย 3.1 เดือน และ 5. กลุ่ม Banking and Finance ได้รับโบนัสเฉลี่ย 2.6 เดือน”

 

“โบนัสถือเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับการทำงานหนักของคนทำงานและยังสามารถใช้เป็นแรงกระตุ้นในการทำงานของพนักงานได้ ในทางกลับกันการไม่ได้รับรางวัลตามที่คาดหวังก็สามารถเป็นแรงขับที่อาจทำให้พนักงานพยายามหาโอกาสใหม่ๆ สำหรับการทำงานที่ดีกว่า หลายองค์กรใช้โบนัสเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานภายในองค์กร โดยการประเมินการจ่ายโบนัสตามผลการทำงานประจำปีรายบุคคลหรือตามผลงานของแต่ละหน่วยงาน จากผลสำรวจล่าสุดยังยืนยันได้ว่า ลูกจ้างเกือบ 90% ก็เห็นว่า โบนัสเป็นปัจจัยที่ส่งกระทบต่อความรู้สึกในการทำงาน ทั้งด้านบวกคือทำให้ทุ่มเทการทำงานให้องค์กรมากขึ้น และด้านลบคือเป็นแรงขับให้ลาออกไปหางานที่ใหม่” นายจุลเดช กล่าวทิ้งท้าย

 

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

 

อัพเดทบทความจากคนวงในสายไอทีทาง LINE ก่อนใคร
อย่าลืมแอดไลน์ @techstarth เป็นเพื่อนนะคะ

 

เพิ่มเพื่อน