เปิดตัว! หนังสือ PMBOKv6 ฉบับตีพิมพ์ภาษาไทย

เปิดตัว! หนังสือ PMBOKv6 ฉบับตีพิมพ์ภาษาไทย

หนังสือ “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” หรือ PMBOK® Guide ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทย และเปิดให้สั่งจองแล้ว!!!

11-ธ.ค.-18

IT Update

IT&Digital Events in December 2018

IT&Digital Events in December 2018

IT&Digital Events in December 2018

30-พ.ย.-18

IT Update

IT&Digital Events in November 2018

IT&Digital Events in November 2018

IT&Digital Events in November 2018

01-พ.ย.-18

IT Update

IT&Digital Events in October 2018

IT&Digital Events in October 2018

IT&Digital Events in October 2018

01-ต.ค.-18

IT Update

IT&Digital Events in September 2018

IT&Digital Events in September 2018

IT&Digital Events in September 2018

01-ก.ย.-18

IT Update

IT&Digital Events in August 2018

IT&Digital Events in August 2018

IT&Digital Events in August 2018

01-ส.ค.-18

IT Update