IT & Digital Events in May 2019

IT & Digital Events in May 2019

IT & Digital Events in May 2019

01-พ.ค.-19

IT Update

IT&Digital Events in April 2019

IT&Digital Events in April 2019

IT&Digital Events in April 2019

01-เม.ย.-19

IT Update

IT&Digital Events in March 2019

IT&Digital Events in March 2019

IT&Digital Events in March 2019

01-มี.ค.-19

IT Update

IT&Digital Events in February 2019

IT&Digital Events in February 2019

IT&Digital Events in February 2019

01-ก.พ.-19

IT Update

IT&Digital Events in January 2019

IT&Digital Events in January 2019

IT&Digital Events in January 2019

02-ม.ค.-19

IT Update

เปิดตัว! หนังสือ PMBOKv6 ฉบับตีพิมพ์ภาษาไทย

เปิดตัว! หนังสือ PMBOKv6 ฉบับตีพิมพ์ภาษาไทย

หนังสือ “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” หรือ PMBOK® Guide ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทย และเปิดให้สั่งจองแล้ว!!!

11-ธ.ค.-18

IT Update