11 Open-Source Tools สำหรับคนทำงานด้าน Data Engineering

11 Open-Source Tools สำหรับคนทำงานด้าน Data Engineering

ปัจจุบัน สายงาน Data Engineering กำลังได้รับความนิยม จึงทำให้มี Tools ที่เป็น Open-Source เกิดขึ้นมากมายไปด้วย ซึ่งในบทความนี้ จะมาแนะนำ 11 Open-Source Tools สำหรับคนทำงานด้าน Data Engineering ที่ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ของการทำงานในสายนี้

03-พ.ค.-23

คัมภีร์เทพ IT

IT & Digital Events in May 2023

IT & Digital Events in May 2023

IT & Digital Events in May 2023

01-พ.ค.-23

IT Update

5 Java Projects ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของคุณ

5 Java Projects ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของคุณ

ในการทำงานของ Developers ต่างต้องเจอหลากหลาย Projects ซึ่ง Developers น่าจะได้ประโยชน์และความรู้จากการทำในแต่ละ Projects ซึ่งบทความนี้จะมาแนะนำ 5 Java Projects ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของคุณ

28-เม.ย.-23

คัมภีร์เทพ IT

8 Websites ที่ช่วยให้งานของคุณเสร็จได้เหมือนใช้เวทมนตร์

8 Websites ที่ช่วยให้งานของคุณเสร็จได้เหมือนใช้เวทมนตร์

ปัจจุบันเราดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ และทุกคนคาดหวังให้เรามีประสิทธิผลสูงสุดในทุกด้านของชีวิต เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ คุณอาจใช้เว็บไซต์เพื่อช่วยเหลือในการทำงาน และบทความนี้ก็เป็น 8 Websites ที่ช่วยให้งานของคุณเสร็จได้เหมือนใช้เวทมนตร์

26-เม.ย.-23

คัมภีร์เทพ IT

แนะนำ 8 AI Tools ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของคุณ

แนะนำ 8 AI Tools ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของคุณ

เชื่อว่าคุณคงเคยเห็นว่า คนบางคนประสบความสำเร็จในการทำงานของพวกเขา นั่นเป็นเพราะพวกเขารู้วิธีทำงานให้สำเร็จ โดยใช้เวลาน้อยลงและส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็ว และตอนนี้ AI ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ดี บทความนี้จะมาแนะนำ 8 AI Tools ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของคุณ

21-เม.ย.-23

คัมภีร์เทพ IT

10 Python Snippets Code ที่ช่วยให้คุณ Coding เหมือนมือ Pro

10 Python Snippets Code ที่ช่วยให้คุณ Coding เหมือนมือ Pro

การ Upgrade Coding Skills ของคุณให้เหมือนมือ Pro โดยใช้ Python Snippets Code ที่มีประโยชน์เหล่านี้ จะทำให้งานของคุณมีประสิทธิผลและรวดเร็วมากขึ้น ในบทความนี้จะมาแนะนำ 10 Python Snippets Code ที่ช่วยให้คุณ Coding เหมือนมือ Pro

19-เม.ย.-23

คัมภีร์เทพ IT