เจาะลึกสู่สายงาน Data Engineer

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 (14.00-18.00)

สถานที่ Online

กว่าจะเป็น Data Engineer ต้องมีความรู้และทักษะความสามารถในเรื่องใดบ้าง ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงาน Data ในตำแหน่งนี้ไปกับ Data Engineer ตัวจริงผ่านการทำงานสายงานนี้โดยตรง

จัดโดย Cloud Ace

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่