" The Internet of Things" Seminar & Workshop "สร้างนวัตกรรม IoT  ต่อยอดสู่ธุรกิจดิจิตอล

วันที่ 7-8 เมษายน 2561 (09.00น. – 16.00น.)

สถานที่ มหาวิทยาลัยรังสิต (เมืองเอก) อาคารรัตนคุณากร (ตึก11) ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 901 ชั้น 9

โลกของเทคโนโลยีไม่เคยหยุดพัฒนา และมันก้าวไปไกลจนมนุษย์แทบจะตามไม่ทัน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความฉลาดมากขึ้น จนมันเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ได้อย่างมากมาย  สิ่งเหล่านี้เรียกว่า Smart Device ... ทุกวันนี้มันถูกพัฒนาจนสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้  และถูกเรียกอย่างบ่อยครั้งจนคุ้นหู กับคำว่า Internet of Things (IoT) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง”  

          Internet of Things คือการที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ แต่รวมถึงทุกๆสิ่ง  เราสามารถควบคุม เฝ้าระวัง หรือดูแลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

          ดังนั้นการส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างทักษะเกี่ยวกับเรื่อง Internet of things (IoT) จึงเป็นที่สำคัญ  เพราะไม่เพียงแค่เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ส่วนบุคคล แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้โดยรวมของสังคม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้าน ผลิตภัณฑ์ การบริการ ส่งผลไปถึงการพัฒนา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกด้วย

 

จัดโดย MIS Social Media Technology

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่