10 Python Programs ที่น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง Code

18-ส.ค.-21

คัมภีร์เทพ IT

Python Programs มี Modules และ Packages มากมาย ซึ่งช่วยให้เขียน Program ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจ Modules และ Packages เหล่านี้ รวมทั้งการใช้งานที่เหมาะสม ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในบทความนี้ เรามาดู 10 Python Programs ที่น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง Code

1. Python Fake Information Generator

นี่เป็นการสร้าง Program เพื่อสร้าง Fake Information เช่น ชื่อ, Email หรือ Profile ปลอม ๆ ที่มีรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวบุคคล

Faker เป็น Python Package ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยใช้ pip install Faker ใน Terminal ทุกครั้งที่คุณเรียกใช้ Program Faker Generator มันจะแสดงผลที่มี Random Data ที่แตกต่างกัน

Output:

หมายเหตุ: หากคุณลองดู Methods ทั้งหมดใน Faker โดยใช้ dir(Faker()) Syntax จะเห็นว่ามี Methods ที่น่าสนใจอยู่มากมาย เช่น ข้อความปลอม, หมายเลขบัตรเครดิตปลอม และอื่น ๆ อีกมากมาย

2. Handwritten Text Image

ต่อมาจะเป็น Program ที่เปลี่ยน Text ให้เป็นบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือ

สำหรับสิ่งนี้ จำเป็นต้องใช้ Program Package pywhatkit ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยใช้ pip install pywhatkit มันมี Features มากมายใน Package นี้ อย่างเช่น การส่ง WhatsApp Messages และ การ Search บน Google หรือ Youtube เป็นต้น

Output:

หมายเหตุ: Output จะถูกบันทึกเป็น Image File ที่ Source ของ Python File

3. Shutdown your Computer

นี่คือ Python Program ที่ใช้ในการปิดเครื่อง Computer ของคุณ

สำหรับ Program OS Library นี้ สามารถติดตั้งได้โดยใช้ pip install os คุณสามารถ Shutdown, Restart เครื่อง Computer รวมทั้งสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าในการ Shutdown, Restart ด้วย Package นี้ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ Save และปิด Document ทั้งหมด ก่อนที่จะ Execute Program นี้ เพราะหลังจากเรียกใช้ Program นี้แล้ว จะทำให้ Computer ปิด ข้อมูลที่คุณยังไม่ได้ Save อาจสูญหายได้

4. Print Calendar

สำหรับ Program นี้ จะใช้ในการพิมพ์ปฏิทินได้ ไม่ว่าจะเป็นเดือนหรือปี แล้วแต่คุณจะกำหนด

Python มี Built-in Module และ Calendar ซึ่งจะช่วยในการเข้าถึงรายละเอียดของปฏิทิน ใน Program นี้ มีหลาย Methods ใน Module นี้ โดยที่เราสามารถที่จะพิมพ์ปฏิทินของเดือนที่ต้องการ ที่อยู่ในปีที่คุณกำหนด

Output:

หมายเหตุ: คุณสามารถลองพิมพ์ปฏิทินทั้งปีด้วย calendar.calendar(year) และสามารถตรวจสอบปีอธิกสุรทินด้วย calendar.isleap(year)

5. Draw a Pie Chart

Program นี้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายเดือนในรูปแบบ Pie Chart พร้อมแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

ใน Program นี้ เราจะใช้ matplotlib เพื่อแสดง Pie Chart หรือแผนภูมิวงกลม Library นี้สามารถถูกติดตั้งได้โดยใช้ pip install matplotlib ด้วย Module นี้ จะทำให้คุณสามารถเขียน Program ของ Animated Statics และ Interactive Visuals ใน Python ได้มากมาย

Output:

หมายเหตุ: matplotlib Library นั้นมีความสามารถหลากหลาย และมี Methods มากมายในการ Plot ทั้งแบบ  Bars, Graphs, Statics, Pie-Chart, Style Sheet, Axes Grid และ Interactive Visuals อื่น ๆ อีกมากมาย

6. Alert Box with Python

ส่วน Program นี้จะแสดง Alert Box พร้อมด้วย Message

Program pyautogui เพื่อแสดง Alert Box มันสามารถถูกติดตั้งได้โดยใช้ pip install pyautogui โดยที่ Module นี้มีหลาย Methods และมักจะถูกใช้เพื่อควบคุม Mouse และ Keyboard ด้วย Python Program

Output:

หมายเหตุ: Alert Message จะแสดงเมื่อคุณพยายามหารตัวเลขด้วย 0

7. Text to Audio

ใน Program นี้ เราจะใช้เพื่อเปลี่ยนข้อความ (Text) ให้เป็นเสียง (Audio)

หากต้องการเปลี่ยน Text ให้เป็น Audio ขอแนะนำให้ติดตั้ง Module ด้วย pip install pyttsx3 ซึ่ง Library นี้มี Module มากมายที่คุณสามารถลองใช้เพื่อเปลี่ยนเสียง, ระดับเสียง และอัตราความเร็วของเสียงได้

หมายเหตุ: Output ที่ออกมาจะเป็นเสียงของผู้หญิง

8. Take a Screenshot

คุณสามารถใช้ Program นี้เพื่อจับภาพ Screenshot ด้วย Python

Program pyautogui ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยใช้ pip install pyautogui โดย Module นี้มีประโยชน์หลายอย่าง โดยนอกจากจะใช้แสดง Alert Box แล้ว เรายังสามารถใช้ Module นี้เพื่อจับภาพ Screenshot ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: Output File Screenshot จะถูก Save ไว้ที่ Python Source File คุณสามารถลองจับภาพ Screenshot ให้ช้าลงโดยใช้ time.sleep() Syntax

9. Internet Speed Check

สำหรับ Program นี้ จะใช้ในการตรวจสอบความเร็วในการ Upload และ Download ทาง Internet ด้วย Python

ใน Program นี้ เราจะใช้ speedtest Module ในการติดตั้ง Package นี้ ให้ใช้ pip install speedtest-cli Syntax

Output:

10. Graphics with Python

ส่วน Program สุดท้ายของบทความนี้ เป็น Program ที่ใช้สร้าง Spiral Graphics ด้วย Turtle Python

ใน Program นี้ เราจะใช้ Python Turtle เพื่อวาด Spiral Diagram ในการติดตั้ง Turtle Library ให้ใช้ pip install PythonTurtle เรามักจะใช้ Python Turtle สำหรับ Visual Graphics ในการวาดรูปร่างและการออกแบบโดยใช้สี

Output:

ที่มา: https://levelup.gitconnected.com/

 

 

รับตำแหน่งงานไอทีใหม่ๆ ด้วยบริการ IT Job Alert

 

อัพเดทบทความจากคนวงในสายไอทีทาง LINE ก่อนใคร
อย่าลืมแอดไลน์ @techstarth เป็นเพื่อนนะคะ

เพิ่มเพื่อน

 

บทความล่าสุด