บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เป็นบริษัทฯ MLM แบรนด์ไทยอันดับหนึ่ง เพื่อรองรับการเติบโตยอดธุรกิจ ปีละ 10,000 ล้านบาท ที่แข็งแกร่งในทุกมิติ ก่อกำเนิดจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์ และเภสัชกรที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการ รับรองที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ ด้วยปณิธานยึดมั่นในความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันเต็มเปี่ยม กิฟฟารีน มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงานทุกท่านในองค์กร ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครงานและร่วมสัมภาษณ์งานกับเรา

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
 • ค่าจัดงานสวดอภิธรรมศพ สำหรับบิดา มารดา คู่สมรส
 • สิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • การฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปี
 • กิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น งานเลี้ยงประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่
 • ประกันชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ และตามผลงาน
 • สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

พบ 0 ตำแหน่งงาน