iCONEXT (ไอ-โค-เน็กซ์) เป็นซอฟแวร์เฮ้าส์ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น ให้บริการด้านพัฒนาและดูแลซอฟแวร์แก่องค์กรสัญชาติญี่ปุ่น ในกลุ่มธุรกิจประเภทการเงิน ประกันภัย การผลิตรถยนต์ และการขนส่ง มามากกว่า 10 ปี เราจึงได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องจากบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นหลายแห่ง

พบ 0 ตำแหน่งงาน