บริษัท โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ก่อตั้ง บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ในปี พ.ศ. 2521 เพื่อให้บริการเช่าซื้ออุปกรณ์ และเริ่มทำธุรกิจลีสซิ่งรถยนต์ในปี พ.ศ. 2544 

ไทยโอริกซ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจลีสซิ่งในประเทศไทยนับแต่เริ่มต้นและได้มีส่วนผลักดันที่สำคัญของการนำเสนอและให้บริการผลิตภัณฑ์ลีสซิ่งอันเป็นที่ยอมรับของตลาดการเงินปัจจุบันอย่างกว้างขวาง

สวัสดิการ

  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามความสามารถ
  • การฝึกอบรม
  • และอื่นๆ

พบ 0 ตำแหน่งงาน