เป็นเวลากว่า 39 ปี กลุ่มบริษัทเอสวีโอเอ ดำเนินธุรกิจไอทีแบบครบวงจร ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจก็คือ พนักงาน ผู้บริหาร ที่มีมากกว่า 900 คน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีมากกว่า 2,200 ราย ทำให้สร้างรายได้รวมมากถึง 7,800 ล้านบาท

เราพร้อมเรีียนรู้เเละปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ขอ “ขอบคุณ” สำหรับความมุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนองค์กรโดยตลอด

และ “เรา” จะยังคงร่วมมือกันพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง

พบ 1 ตำแหน่งงาน

Full Stack developer

Programmer / Developer PL/SQL, Oracle Developer (Forms / Reports) Manufacturing NoSQL

15-ส.ค.-22

3-5 ปี, งานประจำ