“องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม”

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ภายใต้การดูแลของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) มุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศน์ของการให้บริการทางสุขภาพอย่างครบวงจร การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการรักษา ประกอบกับขยายการเข้าถึงการสาธารณสุขที่ดีไปสู่ชุมชน

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

- โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

- โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

- โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

- โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

- โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

- โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานลงทุนได้ตั้งแต่ 3-15%

- ประกันสุขภาพ OPD

- ประกันสุขภาพ IPD

- ประกันค่ารักษาการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง

พบ 0 ตำแหน่งงาน