บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด หรือ GOT ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Enterprise Solutions (Networking, Firewall, Server,Storage, VMware Virtualization, Hyper Converged Infrastructure : HCI,Software-Define Network VMware NSX-T , Software Defined WAN : VMware Velocloud,Data Protection, Enterprise Container Kubernetes Platform with DevOps) บริษัทเป็น 1 ใน 4 ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ซึ่งปรารถนาที่จะมอบบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้า นับตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งด้านการใช้งาน การแก้ปัญหาทางธุรกิจ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อรองรับกับการเติบโตของโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ

 ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร

ส่งฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ ตามสายงานที่รับผิดชอบ 

พบ 0 ตำแหน่งงาน