ฟูจิ ซีร็อกซ์ บริษัทในเครือ และพนักงานทุกคน มีแนวคิดร่วมกันคือ “การสร้างองค์กร จากการนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจ

การส่งเสริมให้สังคมก้าวหน้า ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ถือประโยชน์ร่วม และการสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม”คืออีกหนึ่งหลักปฏิบัติขององค์กร

ในขณะเดียวกัน องค์กรก็พร้อมสนับสนุนให้พนักงาน“ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัว”

พบ 4 ตำแหน่งงาน

Solution Specialist

SQL-Server Windows Server Cloud / Virtualization Operating Systems Web Servers SQL Database Administration Network Administration Network Security Retail Storage (RAID, SAN / NAS) Technology Consultant Manufacturing

13-พ.ค.-20

3-5 ปี, งานประจำ

จตุจักร

Mobile Application Developer

JSON Web API Android iOS XML JavaScript Website Development Retail Mobile Apps Mobile Developer Middleware Manufacturing

13-พ.ค.-20

3-5 ปี, งานประจำ

จตุจักร

Solution Specialist

SQL-Server Windows Server Cloud / Virtualization Operating Systems Web Servers SQL Network Administration Database Administration Network Security Retail Storage (RAID, SAN / NAS) Technology Consultant Manufacturing

13-พ.ค.-20

3-5 ปี, งานประจำ

จตุจักร

Web Programmer

CSS JSON HTML / HTML5 XML Web Applications Developer JavaScript C# Website Development Retail MySQL VB.NET Middleware ASP.NET

13-พ.ค.-20

3-5 ปี, งานประจำ

จตุจักร