ฟูจิ ซีร็อกซ์ บริษัทในเครือ และพนักงานทุกคน มีแนวคิดร่วมกันคือ “การสร้างองค์กร จากการนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจ

การส่งเสริมให้สังคมก้าวหน้า ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ถือประโยชน์ร่วม และการสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม”คืออีกหนึ่งหลักปฏิบัติขององค์กร

ในขณะเดียวกัน องค์กรก็พร้อมสนับสนุนให้พนักงาน“ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัว”

พบ 3 ตำแหน่งงาน

Mobile Application Developer

Android Web API JSON XML iOS JavaScript Middleware Mobile Apps Website Development Mobile Developer Manufacturing Retail

26-พ.ย.-19

3-5 ปี, งานประจำ

จตุจักร

Solution Specialist

Windows Server SQL-Server Network Administration Network Security Operating Systems Database Administration Technology Consultant Storage (RAID, SAN / NAS) Web Servers Manufacturing SQL Cloud / Virtualization Retail

26-พ.ย.-19

3-5 ปี, งานประจำ

จตุจักร

Web Programmer

JSON XML CSS HTML / HTML5 MySQL JavaScript C# Middleware ASP.NET Website Development VB.NET Web Applications Developer Retail

26-พ.ย.-19

3-5 ปี, งานประจำ

จตุจักร