บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้พัฒนาซอฟแวร์ สำหรับลูกค้าตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจประกันภัย มีฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีสาขาให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ, ขอนแก่น และประเทศเวียดนาม ให้บริการด้าน

  • Securities Solutions ให้บริการระบบซอฟแวร์ด้านความปลอดภัย สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ และที่เกี่ยวข้อง ให้บริการมากว่า 10 ปี และครองส่วนแบ่งของตลาดกลุ่มลูกค้าดังกล่าวกว่า 70% ในไทย
  • Business and Technology Consulting Services ให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจ และซอฟแวร์สำหรับการจัดการองค์กรทั้งขนาดใหญ่ และขนาดย่อม เช่น ระบบ SAP, PeopleSoft, Sunfish HR เป็นต้น
  • Insurance Solutions ให้บริการระบบซอฟแวร์ สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจประกันภัย และที่เกี่ยวข้อง

พบ 0 ตำแหน่งงาน